Novosti
design by: LUXOR informatički poslovi
Izrada Poslovnog plana za podmjeru 6.3., „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

30. 04. 2015.

Obavještavamo Vas da Ministarstvo poljoprivrede organizira besplatnu edukaciju za potencijalne korisnike Podmjere 6.3 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.
S raspisivanjem natječaja za Mjeru 6, Podmjera 6.3 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Ministarstvo poljoprivrede organizira besplatnu edukaciju za potencijalne korisnike mjere.
Informacija je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede


Edukacija će se održati u mjestima i u terminima kako slijedi:Svi potencijalni korisnici mjere koji žele nazočiti edukaciji, svoju prijavu trebaju poslati na adresu e-pošte edukacijaprr@mps.hr, s naznakom grada u kojem žele odslušati edukaciju.

Uz prijavu, potencijalni korisnici obavezno dostavljaju i skeniranu sljedeću dokumentaciju:


- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)

- Potvrdu o veličini gospodarstva (izdaje Savjetodavna služba)


Prijavnicu za sudjelovanje na edukaciji – POSLOVNI PLAN-  možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede

Napominjemo kako su potencijalni korisnici mjere oni koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG od 2.000 EUR-a do 7.999 EUR-a

Broj raspoloživih mjesta je ograničen, a edukaciji će moći pristupiti samo oni koji dobiju pisanu potvrdu o mogućnosti sudjelovanja.

Usporedo s ovom edukacijom, Ministarstvo vrši educiranje i 40 djelatnika savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije koji će u svim županijama biti na raspolaganju potencijalnim korisnicima.

Popis adresa savjetodavne službe na kojima se možete informirati o izradi Poslovnog plana za mjeru 6.3 možete pronaći na povezniciPRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.1., PODMJERE 6.2. I PODMJERE 6.3. U OKVIRU MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.– 2020.
Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9., a u svezi stavaka 10. i 11. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/2015), ministar poljoprivrede donio


PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PODMJERE 6.2. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« I PODMJERE 6.3. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« U OKVIRU MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.


Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 42/15 od 15. travnja 2015. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« koja je sastavni dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. a prema članku 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Malo poljoprivredno gospodarstvo je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Ruralno područje na razini provedbe Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020, ruralno područje definirano je kao cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek).

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su:

1. Prilog I. »Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu«,
2. Prilog II. »Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I Ugovora o EU«,
3. Prilog III. »Obvezni sadržaj poslovnog plana za podmjeru 6.1.«,
4. Prilog IV. »Obvezni sadržaj poslovnog plana za podmjeru 6.2.«,
5. Prilog V. »Obvezni sadržaj poslovnog plana za podmjeru 6.3.«,
6. Prilog VI. »Definicija mikro i malih poduzeća«,
7. Prilog VII. »Označavanje ulaganja«.

PODMJERA 6.1.
POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA


U okviru Podmjere 6.1. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.


Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.


Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.


Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.


Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine


PODMJERA 6.2.
POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

U okviru Podmjere 6.2. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,
– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

a) turizam u ruralnom području
(građenje i/ili opremanje objekata i/ ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva),

b) tradicijske, umjetničke obrte, izradu suvenira
(građenje i/ili opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskih obrta, uključujući objekte u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta),

c) pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
(građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima),

d) preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda
(građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda).

PODMJERA 6.3.
POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA

U okviru Podmjere 6.3. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava,

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava.za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Zahtjev za potporu podnosi se temeljem Natječaja o provedbi Podmjere 6.1., Podmjere 6.2. i Podmjere 6.3. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 6.1., Podmjere 6.2. i Podmjere 6.3.

Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Nakon zaprimanja zahtjeva za potporu, zahtjevima se dodjeljuju bodovi temeljem kriterija odabira iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Kontrolu na terenu (lokaciji ulaganja) vrše djelatnici Agencije za plaćanja. Kontrolu na terenu provode kontrolori kontrolom prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola). Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22.travnja 2015. godine.

__________________________________________________________________________________________________

UO-Jastrebarsko ©2013.
Obrazovanje
Najnovije informacije o obrazovanju

Tečajevi i osposobljavanje
Detalji o tečajevima

MJESTO
DATUM
LOKACIJA
TRAJANJE

ZAGREB

8.5.2015.
Otvoreno učilište Algebra,
Maksimirska 58 a

9-17

OSIJEK

12.5.2015.
Otvoreno učilište Algebra,
Adama Reisnerova 74

9-17

SPLIT

15.5.2015.
Otvoreno učilište Algebra,
Put Brodarice 6

9-17

RIJEKA

18.5.2015.
Otvoreno učilište Algebra
Korzo 24 a

9-17
Datoteke uz članak:
Prijavnica za edukaciju