Novosti
design by: LUXOR informatički poslovi
Organiziranje tečaja zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica - HIGIJENSKI MINIMUM

05.02. 2015.

Tečaj higijenskog minimuma održat će se u
JASTREBARSKOM u periodu od
09.02.2015. do 11.02.2015.  u prostorijama

UDRUŽENJA OBRTNIKA
Tadije Smičiklasa 3,Jastrebarsko

u vremenu od 15,00 do 17,00 sati

-    Prijave za tečaj moguće je izvršiti u prostorijama higijensko- epidemiološke službe u Jastrebarskom, Kralja Tomislava 29  ili na tel.
6284-374Tečaj " higijenskog minimuma" dužne su položiti sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometom hrane dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom , te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane.

Cijena tečaja sa uključenim ispitom iznosi 371,95 Kuna.( PDV uključen u cijenu).   

__________________________________________________________________________________________________

UO-Jastrebarsko ©2013.
Obrazovanje
Najnovije informacije o obrazovanju

Tečajevi i osposobljavanje
Detalji o tečajevima