Novosti
design by: LUXOR informatički poslovi
Održana Izborna Skupština Ceha prijevoznika Udruženja obrtnika Jastrebarsko

05.02. 2015.

U utorak, 03. veljače održana je izborna Skupština Ceha prijevoznika za mandatno razdoblje 2014. - 2018. godine, budući je Hrvatska obrtnička komora krajem prošle godine kada su trebali biti provedeni redovni izbora donijela odluku o prolongiranju izbora za tijela udruženja, područne komore i HOK-e za početak 2015. godine.
Izbori za tijela udruženja moraju se provesti do 28. veljače, za POK do 31. ožujka, a za tijela HOK-e do 30. travnja 2015. godine.

Predsjednik Udruženja Stipe Bučar u uvodnom dijelu upoznao je nazočne članove sa novostima u postupku izbora za tijela udruženja.
Kandidati za članove tijela u UO Jastrebarsko moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom UO Jastrebarsko i  Odlukom o kriterijima izbora za tijela udruženja (točka 4.):
-    članstvo u UO Jastrebarsko
-    plaćeni obvezni komorski doprinos
-       da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima jedinstvenog komorskog sustava i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima jedinstvenog komorskog sustava za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.
Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije dana raspisivanja izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela UO Jastrebarsko.
Kandidati za članove tijela UO Jastrebarsko dužni su potpisati izjavu o prihvaćanju kandidature.

Na izbornoj Skupštini, prijevoznici su i u idućem mandatnom razdoblju povjerenje dali DENISU KRCIVOJU.
Za zamjenika predsjednika Ceha izabran je BOŽIDAR MATASIĆ.
Za članove Poslovnog odbora Ceha, uz predsjednika i zamjenika predsjednika, izabrani su:
1. DAMIR PUSTAJ
2. ŽELJKO PREŽGAJ
3. ANTONIO GRUBIŠA

U Skupštinu Udruženja obrtnika izabrani su Denis Krcivoj i Božidar Matasić.

Nazočnim članovim projekt Zajedničke nabave Obrtničke komore Zagreb, prezentirao je predsjednik udruženja Stipe Bučar.
Ovaj projekt zamišljen je kao pomoć članovima u postupku nabave goriva, sirovina, opreme i repromaterijala. Potvrđivanjem Statuta Hrvatske obrtničke komore od strane Ministarstva poduzetništva i obrta otvorena je mogućnost da Komora objedini obrtnike u postupku nabave te da argumentom količine nabavnih stavki realizira što povoljnije uvjete kod dobavljača.
Da bismo svi zajedno uspjeli u ovom projektu, molimo Vas da nam dostavite popunjenu pristupnicu koja se nalazi u prostorijama udruženja obrtnika Jastrebarsko.
Na taj način dajete svoj pristanak za ulazak u ovaj projekt uz utvrđene uvjete.
(može i putem ONLINE PRIJAVE na stanicama Obrtničke komore Zagreb www.okz.hr)
Čim se prikupi odgovarajuća količina podataka zaključiti će se kvalitetni ugovori s dobavljačima, a o čemu ćete biti obaviješteni putem naše web stranice, kao i na Vaš mail, te ćemo Vam dostaviti upute o korištenju pogodnosti s pojedinim dobavljačem. U tijeku je i priprema elektronske kartice s podacima budućih korisnika projekta ZAJEDNIČKE NABAVE koju će članovi dobiti putem maila.

Mario Beber, predstavnik tvrtke Cultro projekt d.o.o. informirao je prijevoznike o novostima  i obvezama iz zaštite na radu i zaštite od požara, stručnoj osposobljenosti za rukovanje strojevima i uređajima, te periodičkoj izobrazi vozača COD 95.
Podsekcija frizera i kozmetičara održala je 08. prosinca 2014. godine petu sjednicu na kojoj se raspravljalo o aktualnim i budućim događanjima te problematici struke.

Pročelnica Sanja Ravenščak podnijela je Izvještaj o radu između dvije sjednice, kao i izvješće sa sjednice Ceha frizera i kozmetičara Obrtničke komore Zagreb, čiji je redovni i aktivni član.

Na sjednici je donesen Program rada Ceha frizera i kozmetičara za 2015. godinu, temeljem novog Statuta koji je usvojen na Skupštini Udruženja održanoj 21. studenog 2014. godine, a sukladno članku 45. Statuta, oblici organiziranja i rada u udruženju po novome su CEHOVI.

Aktivnosti Ceha frizera i kozmetičara biti će usmjerene kao i do sada na unapređenju djelatnosti praćenjem aktualne problematike u pojedinoj struci - frizeri, kozmetičari, pedikeri.
       
Za 2015. godinu prijedlog je, kao i dosadašnjih godina u suradnji sa udruženjem obrtnika koje sufinancira jedan dio troškova putovanja, posjet sajmovima: frizersko- kozmetičkom sajmu COSMOPROF u Bologni,  HAIR STYLE u Rovinju, COSMETIC NEWS 2015. u Opatiji
i LONDON - seminari i sajam.

Od novih informacija frizeri i kozmetičari dobili su materijale o novinama koje Zakon o radu donosi za obrtnike kao poslodavce, o obvezama iz zaštite na radu za 2014. godinu te da se od siječnja 2015. godine uvode se novi porezni propisi.

Na kraju sjednice, članicama se obratio predsjednik Udruženja Stipe Bučar, napomenuo da od početka 2015. godine kreću izbori po Cehovima i novo mandatno razdoblje 2014. - 2018. godina, te Cehu frizera i kozmetičara poželio daljnju uspješnu suradnju sa udruženjem te da im se planovi za iduću godinu i ostvare.
__________________________________________________________________________________________________

UO-Jastrebarsko ©2013.
Obrazovanje
Najnovije informacije o obrazovanju

Tečajevi i osposobljavanje
Detalji o tečajevima