Slider

OSNIVANJE I RAZVOJ:

Udruženje je osnovano 1972. godine na prijedlog tadašnjeg referenta za zanatstvo gospodina Franje Grgasa sa sjedištem u Jastrebarskom, a koje je uvedeno u registar.
Nakon održane osnivačke Skupštine donesen je zaključak da se ide na učlanjenje svih obrtničkih djelatnosti od autoprijevoza, ugostiteljstva i ostalih drugih djelatnosti.
Udruženje se u početku financiralo članarinom kao i dodjelom određenih sredstava komore Zagreb.

UDRUŽENJE OBRTNIKA DANAS…

Udruženje promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na
teritorijalnom obuhvatu Udruženja, koji čini područje:

 1. Grad Jastrebarsko
 2. Općine Klinča Sela
 3. Općine Krašić
 4. Općine Pisarovina
 5. Općine Žumberak

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su Cehovi, a
do danas u Udruženju obrtnika Jastrebarsko konstituirani su slijedeći :

 1. Ceh uslužnih djelatnosti
 2. Ceh proizvodnih djelatnosti
 3. Ceh ugostitelja
 4. Ceh trgovaca
 5. Ceh prijevoznika
 6. Ceh frizera i kozmetičara
 7. Ceh poljoprivrednih djelatnosti

Sekcija umirovljenih obrtnika – samostalno

Svi Cehovi imaju svoje Poslovne odbore na kojima se rješava i iznaša problematika
obrtnika.

Aktivnosti Udruženja provode se kroz rad Skupštine, a posebno Upravnog i Nadzornog
odbora, Predsjedništva Udruženja, kao i kroz rad Cehova Udruženja obrtnika
Jastrebarsko.

Zadaci i poslovi Udruženja jesu da na svom području:

 • štiti i promiče interese obrtništva,
 • brine o unapređivanju školskog sustava u obrtništvu,
 • organizira strukovni rad kroz sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
 • zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave,
 • promiče obrt i obrtništvo poticanjem i organiziranjem nastupa na sajmovima i uspostavljanju poslovnih kontakata, informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu putem medija, kataloga, brošura i slično;
 • organizira i provodi obučavanja za potrebe obrtništva;
 • vodi evidenciju obrtnika za svoje područje djelovanja i dr.

Udruženje obrtnika Jastrebarsko danas na čelu sa predsjednikom STIPOM
BUČAROM, koji je u tijela komorskog sustava aktivno uključen od 2004. godine,
kao član Upravnog odbora Udruženja obrtnika Jastrebarsko ispred Sekcije
uslužnih djelatnosti, a posebno značajne rezultate ostvaruje kao predsjednik
Udruženja obrtnika Jastrebarsko, na funkciji od 07.11.2006. godine, te je u
obrtničkim krugovima stekao ugled na županijskoj i državnoj razini.

Jaskansko Udruženje obrtnika jedno je od aktivnijih udruženja, ne samo u okviru
Obrtničke komore Zagreb, nego i puno šire, organizirajući zaista veliki broj raznih
aktivnosti, a sve u cilju pomoći u poslovanju svojim članovima.

Da bi olakšalo poslovanje svojim obrtnicima Udruženje obrtnika poduzelo je niz
akcija te je sklopilo Ugovore o poslovnoj suradnji sa raznim tvrtkama i
institucijama.

 

AKTIVNOSTI U TIJEKU – KONTINUIRANO:

– Udruženje provodi edukativne programe za obrtnike i njihove djelatnike, te seminare i radionice u cilju pružanja kvalitetnije usluge članovima u suradnji sa Obrtničkim učilištem i Udruženjima obrtnika
– HIGIJENSKI MINIMUM – provodi Zavod za javno zdravstvo ZG Županije
– ZAJEDNIČKA NABAVA (ARTIFEX) – projekt OKZ-a i udruženja kao pomoć obrtnicima i članovima u postupku nabave goriva, repromaterijala, sirovina, opreme i sl. Razne pogodnosti za članove
– CULTRO PROJEKT d.o.o. – sklopljen Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji na poslovima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, evakuacije i spašavanja, zaštite okoliša, informatike te stručnog osposobljavanja
– ODVJETNIČKI URED – sa Odvjetničkim uredom Preprotić & Kopić sklopljen je Ugovor o pružanju pravne pomoći temeljem kojeg svaki član Udruženja obrtnika Jastrebarsko ima pravo na dva usmena pravna savjeta godišnje

– Udruženje obrtnika Jastrebarsko ujedno svoje prostorije ustupa na korištenje i potrebitim Udrugama sa područja Grada Jastrebarskog za održavanje raznoraznih aktivnosti, kao npr. sastanke, susrete, probe i sl.
– Udruženje je bez naknade ustupilo jednu prostoriju na korištenje i LAG „SAVI“, najvećoj Lokalnoj akcijskoj grupi na području RH, gdje naši članovi i obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu dobiti sve potrebne informacija o mogućostima financiranja kroz EU fondove te nacionalne natječaje, a osim navedenog, djelatnica LAG-a svima zainteresiranima pomoći će ideju i plan pretočiti u konkretan projekt kako bi putem raznih izvora pokušali ostvariti sredstva potrebna za provedbu projekta

POTPORE GRADA:
U želji unapređivanja gospodarstva i pomoći poduzetnicima i obrtnicima, Grad Jastrebarsko pokušava olakšati poslovanje obrtnicima i poduzetnicima dodjelom bespovratnih potpora za:
– Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva dodjeljuju se potpore za početak poslovanja, nastup na manifestacijama, potpore obrtnicama – dadiljama, te potpora za troškove izrade projektne dokumentacije – EU fondovi, te kapitalne potpore za poticanje konkurentnosti malog gospodarstva – nabavu opreme. Grad subjektima malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Grada subvencionira kamatu po poduzetničkim kreditima.

Suradnja sa školama:

 •  U suradnji sa Osnovnim školama na našem području – za roditelje i učenike osmih razreda organiziraju se prezentacije obrtničkih zanimanja
 • Sa Srednjom školom Jastrebarsko – informiranje učenika završnih razreda o
  mogućnostima nakon završenog obrazovanja u suradnji sa HZZ – om

Suradnja sa gradom Jastrebarsko i Turističkom zajednicom grada Jastrebarskog
– Ostvaruje se dobra suradnja sa svim nadležnim uredima i tijelima Grada
– Kreditni programi za obrtnike uz subvencionirane kamate (ovisi o projektu)
– Program razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog
– Organizacija obrtničkog sajma Jastrebarsko
– Turističkom zajednicom Grada Jastrebarsko – organiziranje edukacija i seminara za obrtnike i njihove djelatnike, nastupi na sajmovima i izložbama

Udruženje obrtnika Jastrebarsko radi na promociji obrta i obrtništva udruženja i županije poticanjem obrtnika i nastupima na sajmovima i izložbama u zemlji i inozemstvu.

Predlaže i promiče svoje članove u razna tijela i organizacije, a mnogi jaskanski obrtnici dobitnici su vrijednih nagrada i priznanja grada, županije i komore.

Udruženje obrtnika Jastrebarsko u svakom pogledu nastoji pomoći svojim članovima i obrtništvu u cjelini koje u našem gradu ima dugu tradiciju i koje godinama doprinosi razvoju grada, te u svom dugogodišnjem postojanju ulaže maksimum napor na promicanju i zaštiti interesa svojih članova, a sveukupnim ostvarenim rezultatima doprinijelo je razvoju i unapređenju gospodarskog razvitka Zagrebačke županije, pa i šire.