O nama
OSNIVANJE I RAZVOJ

Od 1972. godine do danas:

Udruženje je osnovano 1972. godine na prijedlog tadašnjeg referenta za zanatstvo gospodina Franje Grgasa sa sjedištem u Jastrebarskom, a koje je uvedeno u registar.
Skupilo se određeni broj obrtnika kao inicijatori osnivanja. Na tom osnivačkom sastanku bilo je 20-ak članova osnivača, gdje je za predsjednika izabran gosp. Ivan Puhar, elektromehaničar iz Jastrebarskog, za tajnika gosp. Vlado Kolman, a za dopredsjednika gosp. Milan Orsag. Nakon održane osnivačke Skupštine donesen je zaključak da se ide na učlanjenje svih obrtničkih djelatnosti od autoprijevoza, ugostiteljstva i ostalih drugih djelatnosti.
Udruženje se u početku financiralo članarinom kao i dodjelom određenih sredstava komore Zagreb.
Nakon osnutka, Udruženje je formiralo svoje određene organe koji su bili regulirani Statutom, a usklađeni sa Statutom Privredne komore Zagreb. Udruženje je bilo i biralo svoje predstavnike u Skupštini Općine Jastrebarsko i bili su tada jako dobro primljeni od strane organa općine kao npr. Uprava financije i dr.
Udruženje je bilo to koje je okupljalo i omasovljavalo sve samostalne obrtnike, gdje se išlo na proširenje Udruženja kako bi se kao takvi mogli predstaviti pred određene institucije vlasti. Nakon uspješnog rada Udruženja, organiziralo se i učestvovanje na raznim izložbama, npr. u Krapini za vrijeme održavanja "Kajkavskih popevki", na kojem su pojedini obrtnici izlagali svoje eksponate kao npr. umjetne bravarije, bačvar, remenar, ljevač i medičar.
Da bi se Udruženje omasovilo, organizirali su se razni susreti na području naše općine, a također su se organizirala putovanja u Mađarsku, Češku, Italiju, Francusku, a i nekoliko posjeta sajmu zanatstva u Munchenu. 
Udruženje je također i inicijator osnivanja Obrtničke zadruge u koju su bili uključeni pojedini obrtnici i autoprijevoznici. Nakon osnivanja zadruge prišlo se organiziranju poslova za članove zadruge gdje je bilo jako dobro poslovanje i rad ali nažalost zadruga je nakon nekog vremena prestala sa radom.


UDRUŽENJE OBRTNIKA DANAS...

Dana 26.03.2000. godine održana je Izvanredna Skupština na inicijativu obrtnika s područja Jastrebarskog, na kojoj je predloženo razrješenje starog saziva predsjedništva, što je prihvaćeno većinom glasova.
Udruženje promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na teritorijalnom obuhvatu Udruženja, koji čini područje:
Grad Jastrebarsko
Općine Klinča Sela
Općine Krašić
Općine Pisarovina
Općine Žumberak
Udruženje je član Obrtničke komore Zagreb.

Zadaci i poslovi Udruženja jesu da na svom području:

-    štiti i promiče interese obrtništva,
-    brine o unapređivanju školskog sustava u obrtništvu,
-    organizira strukovni rad kroz sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,
-    daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
-    zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave,
-    promiče obrt i obrtništvo poticanjem i organiziranjem nastupa na sajmovima i uspostavljanju poslovnih kontakata, informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu putem medija, kataloga, brošura i slično;
-    organizira i provodi obučavanja za potrebe obrtništva;
-    vodi evidenciju obrtnika za svoje područje djelovanja i dr.


Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su sekcije , a do danas u Udruženju obrtnika Jastrebarsko konstituirane su slijedeće :

1.  Sekcija uslužnih djelatnosti,
2.  Sekcija proizvodnih djelatnosti,
3.  Sekcija trgovine,
4.  Sekcija autoprijevoza,
5.  Sekcija  ugostitelja i turističkih djelatnika,
6.  Sekcija poljoprivrednih djelatnosti,
7.  Podsekcija frizera i kozmetičara
8.  Sekcija umirovljenih obrtnika

Sve sekcije imaju svoje Poslovne odbore na kojima se rješava i iznaša problematika obrtnika.
Aktivnosti Udruženja provodile su se kroz rad Skupštine, a posebno Upravnog i Nadzornog odbora, Predsjedništva Udruženja, kao i kroz rad Sekcija Udruženja obrtnika Jastrebarsko.

Udruženje obrtnika Jastrebarsko danas na čelu sa predsjednikom Stipom Bučarom, koji je u tijela komorskog sustava aktivno uključen od 2004. godine, kao član Upravnog odbora Udruženja obrtnika Jastrebarsko ispred Sekcije uslužnih djelatnosti, a posebno značajne rezultate ostvaruje kao predsjednik Udruženja obrtnika Jastrebarsko, na funkciji od 07.11.2006. godine, te je u obrtničkim krugovima stekao ugled na županijskoj i državnoj razini.

Pokrenute su mnoge radne akcije, od uređenja prostorija u prizemlju i katu zgrade, sanitarnog čvora, te izmjena unutarnje i vanjske stolarije, fasade, kao i uređenje parkirališta i okoliša.
Svojim primjerom i radom potaknuo je mnoge obrtnike da se uključe u dobrovoljne akcije kojih je inicijator i organizator, te da aktivno sudjeluju u radu Udruženja obrtnika Jastrebarsko.

Jaskansko Udruženje  obrtnika jedno je od aktivnijih i zasigurno najbolje organiziranih Udruženja, ne samo u okviru Obrtničke komore Zagreb, nego i puno šire, organizirajući zaista veliki broj raznih aktivnosti, a sve u cilju pomoći u poslovanju svojim članovima.

Za olakšanje poslovanja svojim obrtnicima Udruženje obrtnika poduzelo je niz akcija te je sklopilo Ugovore o poslovnoj suradnji sa:

-    Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije - svi obrtnici koji posluju s hranom, dobili su mogućnost uvođenja HACCP sustava kontrole po posebnim uvjetima
-    Vezano uz HACCP,  sa tvrtkom EKO -DERATIZACIJA d.o.o  na provedbi obvezatne preventivne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
-    tvrtkom INSPEKT KARLOVAC d.o.o. - po povoljnim uvjetima obrtnicima je omogućena provedba na poslovima zaštite na radu - izrada procjene opasnosti, osposobljavanje iz područja         zaštite na radu i zaštite od požara i dr.
-    Poliklinikom "Dr. Zora Profozić" - sukladno zaštiti na radu - organizira se osposobljavanje obrtnika i njihovih zaposlenika iz prve pomoći
-    tvrtkom KEMIS - zbrinjavanje i čuvanje otpada
-    Zagrebačkom bankom - obrtnicima se osiguravaju posebni kreditni uvjeti za financiranje obrtnih sredstava
-    Otvorena novouređena informatička radionica uz pomoć donacije Zagrebačke banke - za edukaciju obrtnika i njihovih djelatnika





Suradnja sa školama:

-    U suradnji sa Osnovnim školama na našem području - za roditelje i učenike osmih razreda organiziraju se prezentacije obrtničkih zanimanja
-    sa Srednjom školom Jastrebarsko - informiranje učenika završnih razreda o mogućnostima nakon završenog obrazovanja u suradnji sa HZZ - om
-    Udruženje vodi brigu o budućim nasljednicima te već više godina stipendira po dvoje učenika, naročito za deficitarna zanimanja

Sa Obrtničkom komorom Zagreb i Obrtničkim učilištem:

-    provođenje programa informatičkog obrazovanja za jaskanske obrtnike i njihove djelatnike

-    Priprema i polaganje majstorskih ispita u Jastrebarskom:

    Udruženje obrtnika Jastrebarsko prvo je u Županiji koje je krenulo na ovaj način sa obrazovanjem, i po tome je za sada Udruženje obrtnika jedinstveno, da na svom području polaznici  pohađaju pripremu i polažu ispit, a važno je naglasiti da su time bitno smanjeni troškovi polaznicima za prijevoz i odlazak u Zagreb. Ujedno, priključili su nam se obrtnici i njihovi djelatnici iz ostalih Udruženja kao npr. Zagreb, Samobor i Dugo Selo. Majstorske ispite položilo je ukupno 27 kandidata, što je izuzetno velika brojka, budući Udruženje Jaska broji cca 800 članova obrtnika. Prva generacija polaznika majstorske ispite položili su za slijedeća zanimanja te  smo dobili majstore: 2 autoelektričara , 1 autolimar , 2 automehaničara, 7 autoservisera, 1 bravar , 2 elektroinstalatera , 3 frizera, 1 kozmetičar, 2 kuhara, 1 limara, 2 slastičara, 2 stolara i 1 urar. Za polaganje, ovog najvišeg stupnja obrazovanja za strukovne kvalifikacije potrebnog i priznatog za rad u zemljama EU, Udruženje obrtnika i dalje će, koliko će biti u mogućnosti, izlaziti u susret i pomagati obrtnicima i njihovim djelatnicima, te im stjecanjem diplome majstora, obrtnicima se osigurava bolja stručna pozicija u EU. na neki način olakšati poslovanje. U drugoj grupi, majstorski ispit ukupno je položilo 22 kandidata.

Suradnja sa gradom Jastrebarsko i Turističkom zajednicom grada Jastrebarskog:

-    Ostvaruje se dobra suradnja sa svim nadležnim uredima i tijelima Grada
-    Kreditni programi za obrtnike uz subvencionirane kamate (ovisi o projektu)
-    Bespovratne novčane potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima i potpore za početak poslovanja obrtnika
-    Subvencioniranje nastupa na sajmovima i izložbama
-    Organizacija Obrtničko - turističke izložbe u sklopu vinskih svečanosti, a nastup i izlaganje svim zainteresiranim je besplatan
-    Turističkom zajednicom Grada Jastrebarsko - organiziranje edukacija i seminara za obrtnike i njihove djelatnike, nastupi na sajmovima i izložbama

Udruženje obrtnika Jastrebarsko radi na promociji obrta i obrtništva našeg udruženja i županije poticanjem obrtnika i  nastupima na sajmovima i izložbama u zemlji i inozemstvu.

Predlaže i promiče svoje članove u razna tijela i organizacije, a mnogi jaskanski obrtnici dobitnici su vrijednih nagrada i priznanja grada, županije i komore.

Udruženje je za svoj trud, rad i zalaganje na promidžbi obrtništva dobilo mnoge zahvalnice i priznanja, a najveće priznanje dobilo je 2011. godine nagradu "ZLATNI KRUG" Obrtničke komore Zagreb s pisanim priznanjem dodijeljenu za ostvarene posebne rezultate u zaštiti i promicanju obrtništva, obrtničkog obrazovanja, organiziranja sajamskih priredbi, modnih revija i drugih aktivnosti.


2012. godine Udruženje obrtnika Jastrebarsko obilježava 40. - tu obljetnicu od svog osnivanja.

U pripremi te velike obljetnice, događanja i aktivnosti Udruženja u 2012.g. bila su uvelike povezana s tom izuzetno značajnom obljetnicom.
Udruženje ima u planu organizirati niz događanja, a jedna od važnijih je održavanje svečane sjednice uz nazočnost cijenjenih visokih dužnosnika i gostiju.
Organizirati će se i Obrtnička izložba u našem Gradskom muzeju, a u tijeku je prikupljanje materijala i dokumentacije za izradu Monografije Udruženja, kojom se želi naglasiti duga tradiciju razvoja obrta i obrtništva jaskanskog kraja, te pridonijeti očuvanju  i opstanku, promociji, kao i, na neki način, oživljavanju tradicijskih obrta, znanja i vještina.
Udruženje obrtnika Jastrebarsko u svakom pogledu nastoji pomoći svojim članovima i obrtništvu u cjelini koje u našem gradu ima dugu tradiciju, i koje godinama doprinosi razvoju grada, te u svom dugogodišnjem postojanju ulaže maksimum napora na promicanju i zaštiti interesa svojih članova, a sveukupnim ostvarenim rezultatima doprinijelo je razvoju i unapređenju gospodarskog  razvitka Zagrebačke županije, pa i šire.

U 2013. godini u plani je promocija Monografije Udruženja obrtnika Jastrebarsko, koja obuhvaća povijesno razdoblje jaskanskog kraja i nastanak obrtništva kroz nekoliko stoljeća.

UO-Jastrebarsko ©2013.
Obrazovanje
Najnovije informacije o obrazovanju

Tečajevi i osposobljavanje
Detalji o tečajevima

Datoteke uz članak:
Poslovnik o radu skupštine
Pravilnik o radu cehova
Skupština - usvojeno
Statut