Adresa

Tadije Smičiklasa 3

10450 Jastrebarsko

Telefon

01 6281 382

E-mail

uo-jastrebarsko@zg.t-com.hr

uo.jastrebarsko@hok.hr

Predsjednik: Saša Krljan

Kontaktirajte nas

    Gdje smo