OSNIVANJE I RAZVOJ:


Udruženje je osnovano 09. srpnja 1972. godine na prijedlog tadašnjeg referenta za zanatstvo gospodina Franje Grgasa sa sjedištem u Jastrebarskom, a koje je uvedeno u registar. Članovi inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja bili su: Milan Orsag, Stjepan Balaban, Mijo Penić, Ivan Jagunić, Ivan Špišić, Ivan Pešun, Dragutin Novosel, Ladislav Režek, Josip Vujanić, Nikola Maretić, Ivan Puhar, Ivica Berdik i Janko Gregorić. Na osnivačkoj Skupštini bilo je šezdesetak jaskanskih obrtnika zanatlije, koji su donijeli zaključak da se osnuje Udruženje samostalnih zanatlija, ugostitelja i autoprijevoznika Jastrebarsko.
Za predsjednika je izabran Ivan Puhar elektromehaničar iz Jastrebarskog, za dopredsjednika Milan Orsag pekar iz Jastrebarskog, a za tajnika Vlado Kolman zidar, također iz Jastrebarskog.
Nakon održane osnivačke Skupštine donesen je zaključak da se ide na učlanjenje svih obrtničkih djelatnosti od autoprijevoza, ugostiteljstva i ostalih drugih djelatnosti.
Udruženje se u početku financiralo članarinom kao i dodjelom određenih sredstava komore Zagreb.
1982. godine na dužnost predsjednika Udruženja izabran je Stjepan Popović, a za tajnika Ivan Puhar, te je iste godine, nakon ostavke Popovića za predsjednika izabran Nikola Repar, a za njegovog zamjenika Željko Novosel, do izborne Skupštine.
Od 1984. – 1987. funkciju predsjednika obnašao je Željko Novosel, tajnik je bio Franjo Stanišić, a blagajnik Stjepan Medvedovski.
Posao knjigovođe – administratora obavljala je Dubravka Popović, a u  radni odnos nakon Dubravke Popović na neodređeno vrijeme zaposlen je Krešimir Rupert.
Od 1987. funkciju predsjednika obnašao je Ladislav Režek, potpredsjednika Ankica Penić-Ivanko, tajnika Vladimir Žunac, a nakon njega za predsjednika je izabran Ivan Cerovski do 2000. godine.

Udruženje promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na teritorijalnom obuhvatu Udruženja, koji čini područje:

 1. Grad Jastrebarsko
 2. Općine Klinča Sela
 3. Općine Krašić
 4. Općine Pisarovina
 5. Općine Žumberak

 

TIJELA UDRUŽENJA:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik

 

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su Cehovi, a do danas u Udruženju obrtnika Jastrebarsko konstituirani su slijedeći :

 1. Ceh uslužnih djelatnosti
 2. Ceh proizvodnih djelatnosti
 3. Ceh ugostitelja
 4. Ceh trgovaca
 5. Ceh prijevoznika
 6. Ceh frizera i kozmetičara
 7. Ceh poljoprivrednih djelatnosti

            Sekcija umirovljenih obrtnika – samostalno

Svi Cehovi imaju svoje Poslovne odbore na kojima se rješava i iznaša problematika obrtnika.

Aktivnosti Udruženja provode se kroz rad Skupštine, a posebno Upravnog i Nadzornog odbora, Predsjedništva Udruženja, kao i kroz rad Cehova Udruženja obrtnika Jastrebarsko.

Zadaci i poslovi Udruženja jesu da na svom području:

 • štiti i promiče interese obrtništva,
 • brine o unapređivanju školskog sustava u obrtništvu,
 • organizira strukovni rad kroz sekcije, kao i putem odbora, komisija i            drugih             radnih tijela,
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
 • zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave,
 • promiče obrt i obrtništvo poticanjem i organiziranjem nastupa na     sajmovima i             uspostavljanju poslovnih kontakata, informiranjem javnosti o            obrtu i obrtništvu             putem medija, kataloga, brošura i slično;
 • organizira i provodi obučavanja za potrebe obrtništva;
 • vodi evidenciju obrtnika za svoje područje djelovanja i dr.

 

UDRUŽENJE OBRTNIKA OD 2000. GODINE DO DANAS…

Na inicijativu obrtnika s područja Jastrebarskog, dana 26.03.2000. godine održana je Izvanredna Skupština, a na kojoj je predloženo razrješenje starog predsjedništva, što je prihvaćeno većinom glasova i izabrano novo rukovodstvo.
Prema tadašnjem izvješću o radu, bilo je ukupno 991 član udruženja.
Na toj Skupštini gosp. IVAN PUHAR izabran je za doživotnog počasnog predsjednika Udruženja, a gosp. STJEPAN POPOVIĆ, kovač iz Jastrebarskog za predsjednika Udruženja obrtnika Jastrebarsko.
Za članovi Upravnog odbora izabrani su:
 Stjepan Popović, Ivan Radmanić, Željko Dragović, Zlatko Dragović, Vladimir Budinščak, Dragutin Rubinić, Ivan Sirovica, Željko Penić-Ivanko, Ivan Ciglar, Ivan Puhar( počasni predsjednik) i Franjo Stanišić (zapisničar).
Odvjetnica Nada Srebrnić za udruženje je preuzela vođenje pravnih poslova, knjigovodstvene poslove preuzela je Danica Luter, Branka Berdik vodila je poslove službenice ureda udruženja, a od listopada 2000. godine, na njeno mjesto izabrana je Monika Čunko, koja u udruženju i danas obavlja administrativne i tajničke poslove.
Kako Udruženje obrtnika nije imalo riješeno pitanje poslovnog prostora (plaćanje najamnine, stara vlažna zgrada i sl.), ukazala se povoljna prilika za kupnju istog, te je na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 30.10.2001. godine, Upravni odbor jednoglasno donio odluku da se kupi objekt (nekretnina).
To je jedna od povijesnih odluka nakon čije se realizacije zgrada/poslovni objekt Udruženja nalazi u ulici Tadije Smičiklasa 3 u Jastrebarskom. Stambenu zgradu bilo je potrebno kompletno adaptirati da bi se dobio adekvatan poslovni prostor dolično jednom Domu obrtnika te tako svrsishodnom za potrebe Udruženja. Na Domu obrtnika radilo se kontinuirano, ovisno o priljevu sredstava.
2004. godine nakon ostavke Stjepana Popovića, v.d. predsjednika postaje njegov zamjenik Ivan Radmanić, koji je tu funkciju obnašao do Izborne Skupštine 2006. godine.

Udruženje obrtnika Jastrebarsko danas, na čelu sa predsjednikom STIPOM BUČAROM, koji je u tijela komorskog sustava aktivno uključen od 2004. godine, kao član Upravnog odbora Udruženja obrtnika Jastrebarsko ispred Sekcije uslužnih djelatnosti, a posebno značajne rezultate ostvaruje kao predsjednik Udruženja obrtnika Jastrebarsko, na funkciji od 07.11.2006. godine, te je u obrtničkim krugovima stekao ugled na županijskoj i državnoj razini.

Na izbor članova Skupštine Obrtničke komore Zagreb jedan mandat obnašao je dužnost potpredsjednika Obrtničke komore Zagreb. Ovime je po prvi puta netko od jaskanskih obrtnika izabran na ovako visoku dužnost u komori koja je po broju obrtnika najveća u Hrvatskoj, čime je prepoznat dobar rad jaskanskog Udruženja obrtnika i njegovog predsjednika.

Kao član Upravnog odbora i Skupštine Obrtničke komore Zagreb, te član Skupštine najviše krovne obrtničke asocijacije Hrvatske obrtničke komore, svojim aktivnim radom unaprijedio je ne samo svoj obrt, već i obrtništvo u cjelini, radom na njegovoj promidžbi u zemlji i inozemstvu.

Na lokalnim izborima 2009. godine izabran je kao nezavisni kandidat za zamjenika gradonačelnika Grada Jastrebarskog, na kojoj funkciji je i danas.

U 2011. godini Stipe Bučar dobio je najviše priznanje HOK-e, Statuu „ZLATNE RUKE  s poveljom ZLATNE RUKE“ za dugogodišnji uspješan rad u obrtu i izniman doprinos u razvitku hrvatskog obrtništva te za zasluge na unapređenju strukovne izobrazbe.

 1. godine za dugogodišnji rad u tijelima komore, rad na promidžbi obrtništva i izuzetni doprinos u razvoju institucija obrtničkog komorskog sustava te suradnji sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave dobio je „Zlatnu plaketu Obrtničke komore Zagreb“ s pisanim priznanjem.

Pod njegovim rukovodstvom pokrenute su mnoge radne akcije, a mnogi jaskanski obrtnici tijekom godina svojim su dobrovoljnim radom pridonijeli da se urede prostorije kao i okoliš, te sama zgrada udruženja.
Kompletno je uređeno prizemlje zgrade sa sanitarnim čvorom, izmijenjena je unutarnja i vanjska stolarija, fasada, uredske prostorije i čajna kuhinja na katu zgrade, u jednom dijelu potkrovlja zgrade uređen je manji uredski prostor, sanitarni čvor i prostor za arhivu, napravljena je i rekonstrukcija dijela krovišta zgrade za prostor namijenjen za edukativnu učionicu za potrebe obrtnika i njihovih zaposlenika, kao i veliko parkiralište i okoliš.  Uz mnogobrojne obrtnike, posebna zahvala za pomoć pri uređenju Doma i prostorija Udruženja ide Gradu Jastrebarsko, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Obrtničkoj komori Zagreb na financijskoj pomoći i suradnji koju su pružili Udruženju i tako omogućili uređenje novih poslovnih prostorija koje će znatno doprinijeti kvaliteti rada i povećanju opsega poslovanja.

Svojim primjerom i radom Stipe Bučar potaknuo je mnoge obrtnike da se uključe u dobrovoljne akcije kojih je inicijator i organizator, te da aktivno sudjeluju u radu Udruženja obrtnika Jastrebarsko.

Jedna od značajnijih akcija bila je „Budi mi prijatelj – i ja želim biti majstor“ 2007. godine u Gorici Svetojanskoj. Tada je svečano otvorena kuća za Danijela Tončić i tom je prilikom predsjednik Stipe Bučar predao ključeve obrtničke radionice, na kojoj su mnogi obrtnici danima sudjelovali u ovom humanom činu.
U humanitarnoj akciji „Frizeri za djecu Dragosavljavić“ u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Jastrebarsko, koja je ujedno bila i frizersko- kozmetička revija, sudjelovale su mnoge frizerke s područja koje pokriva Udruženje Jastrebarsko. Frizerke i kozmetičarke, kao jedne od najaktivnijih Cehova Udruženja, uvijek se rado odazivaju svi korisnim i društvenima akcijama na čelu sa predsjednicom Ceha Sanjom Ravenščak.
Naši obrtnici i članovi njihovih obitelji redovito nastupaju na Obrtničkim sportskim igrama i postižu značajne rezultate, posebno u kategoriji stolni tenis pod rukovodstvom voditelja ekipe stolnotenisača Stjepana Slemenšeka, značajne rezultate postižu Luka Slemenšek, Tomislav i Ivona Ciban, Mirela i Boris Crnilo, te Nikola i Mislav Golojuh u kategoriji mali nogomet.

Udruženje obrtnika 2008. godine vlastitim se sredstvima aktivno uključilo, a 2014./15. godine po prvi puta u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta iz programa „Poduzetnički impuls“ Program poticanja poduzetništva i obrta za 2014. godinu, mjera: Obrazovanje za obrt – Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima, u stipendiranje učenika srednjih škola sa jaskanskog područja koji su se školovali za deficitarna obrtnička zanimanja, gdje su se uključili i neki obrtnici i tvrtke, te je sve ukupno stipendirano 14 učenika.
Dana 22. siječnja 2009. godine u Restoranu „Mozart“ održana je osnivačka Skupštine Sekcije umirovljenih obrtnika Jastrebarsko, s ciljem zajedničkog okupljanja i druženja bivših obrtnika, na kojoj je za pročelnika izabran Ivan Puhar, za zamjenika pročelnika Ankica Penić-Ivanko, a za članove Poslovnog odbora izabrani su: Ivan Puhar, Ankica Penić-Ivanko, Branko Kelečić, Josip Koluder, Josip Gornik, Ivan Špišić i Željko Paljug.

 1. godina Udruženja obrtnika Jastrebarsko

Svečanom sjednicom, podjelom zahvalnica i priznanja, Udruženje obrtnika Jastrebarsko u listopadu 2012. godine je obilježilo je 40 godina svoga rada.

U svom obraćanju nazočnima u Sali „RUBIN“ u Jastrebarskom, predsjednik Udruženja obrtnika Jastrebarsko Stipe Bučar istaknuo je sve važne osobe, događaje i aktivnosti koje su se odvijale u proteklih četrdeset godina, od osnutka udruženja do danas.

 1. godine povodom obilježavanja 40. te obljetnice Udruženja obrtnika Jastrebarsko, u Glazbenoj školi Jastrebarsko predstavljena je knjiga / Monografija pod nazivom “Obrtništvo jaskanskog kraja”, autora gospodina Zdenka Vukovića Cene, u kojoj je naglašena duga tradicija razvoja obrta i obrtništva jaskanskog kraja, koja pridonosi očuvanju i opstanku, promociji, kao i, na neki način, oživljavanju tradicijskih obrta, znanja i vještina, a obuhvaća povijesno razdoblje jaskanskog kraja i nastanak obrtništva kroz nekoliko stoljeća.

 

Jaskansko Udruženje  obrtnika jedno je od aktivnijih udruženja, ne samo u okviru Obrtničke komore Zagreb, nego i puno šire, organizirajući zaista veliki broj raznih aktivnosti, a sve u cilju pomoći u poslovanju svojim članovima.

Da bi olakšalo poslovanje svojim obrtnicima Udruženje obrtnika poduzelo je niz akcija te je sklopilo Ugovore o poslovnoj suradnji sa raznim tvrtkama i institucijama.

 

AKTIVNOSTI  – KONTINUIRANO:

– Udruženje provodi edukativne programe za obrtnike i njihove djelatnike, te seminare i radionice u cilju pružanja kvalitetnije usluge članovima u suradnji sa Obrtničkim učilištem i Udruženjima obrtnika

– HIGIJENSKI MINIMUM – provodi Zavod za javno zdravstvo ZG Županije

– ZAJEDNIČKA NABAVA  (ARTIFEX) – projekt OKZ-a i udruženja kao pomoć obrtnicima i članovima u postupku nabave goriva, repromaterijala, sirovina, opreme i sl. Razne pogodnosti za članove

– CULTRO PROJEKT d.o.o. – sklopljen Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji na poslovima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, evakuacije i spašavanja, zaštite okoliša, informatike te stručnog osposobljavanja

– ODVJETNIČKI URED – sa Odvjetničkim uredom Preprotić & Kopić sklopljen je Ugovor o pružanju pravne pomoći  temeljem kojeg svaki član Udruženja obrtnika Jastrebarsko ima pravo na dva usmena pravna savjeta godišnje

– Udruženje obrtnika Jastrebarsko ujedno svoje prostorije ustupa na korištenje i potrebitim Udrugama sa područja Grada Jastrebarskog za održavanje raznoraznih aktivnosti, kao npr. sastanke, susrete, probe i sl.

– Udruženje je bez naknade ustupilo jednu prostoriju na korištenje i LAG „SAVI“, najvećoj Lokalnoj akcijskoj grupi na području RH, gdje obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu dobiti sve potrebne informacija o mogućostima financiranja kroz EU fondove te nacionalne natječaje, a osim navedenog, djelatnica LAG-a svima zainteresiranima pomoći će ideju i plan pretočiti u konkretan projekt kako bi putem raznih izvora pokušali ostvariti sredstva potrebna za provedbu projekta.

 

POTPORE GRADA:

U želji unapređivanja gospodarstva i pomoći poduzetnicima i obrtnicima, Grad Jastrebarsko pokušava olakšati poslovanje obrtnicima i poduzetnicima dodjelom bespovratnih potpora za:
– Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva dodjeljuju se potpore za početak poslovanja, nastup na manifestacijama, potpore obrtnicama – dadiljama, te potpora za troškove izrade projektne dokumentacije – EU fondovi, te kapitalne potpore za poticanje konkurentnosti malog gospodarstva – nabavu opreme.
Grad subjektima malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Grada subvencionira kamatu po poduzetničkim kreditima.

Suradnja sa školama:

 • Na inicijativu Udruženja obrtnika u Jaski je otvorena i Škola učenika u privredi, na mjestu gdje je kasnije izgrađena Srednja škola. U današnjoj Srednjoj školi Jastrebarsko, modernoj zgradi na novoj lokaciji, školuju se pored ostalog i učenici za obrtnička zanimanja, uz svesrdnu potporu, pomoć i suradnju našeg Udruženja
 • U suradnji sa Osnovnim školama na našem području – za roditelje i učenike osmih razreda organiziraju se prezentacije obrtničkih zanimanja
 • sa Srednjom školom Jastrebarsko – informiranje učenika završnih razreda o mogućnostima nakon završenog obrazovanja u suradnji sa HZZ – om

 

Suradnja sa Gradom Jastrebarsko i Turističkom zajednicom Grada Jastrebarskog:

 • Ostvaruje se dobra suradnja sa svim nadležnim uredima i tijelima Grada
 • Kreditni programi za obrtnike uz subvencionirane kamate (ovisi o projektu)
 • Program razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog
 • Turističkom zajednicom Grada Jastrebarsko – organiziranje edukacija i seminara za obrtnike i njihove djelatnike, nastupi na sajmovima i izložbama
 • Organizacija Obrtničkog sajma Jastrebarsko – i 5. svibnja 2019. godine održan 1. Obrtnički sajam – Jastrebarsko.

Sajam obrtništva bio je sastavni dio dvodnevne manifestacije “Cvjetna Jaska”, prodajne izložbe cvijeća, sadnica i pratećeg programa, a održao se u prostoru perivoja dvorca Erdődy. Istaknuti naporan i ustrajan rad obrtnika, prezentirati njihove specifične vještine, proizvode i usluge te povezati i motivirati obrtnike i poduzetnike – namjera je prvog jaskanskog obrtničkog sajma na kojemu je sudjelovalo sveukupno 150-ak izlagača, 30-ak izlagača iz Jastrebarskog, Samobora, Žumberka, Krašića, Pisarovine, Siska, Petrinje, Rijeke, Zagreba, u programu otvorenja sajma sudjelovalo je 40-ak mališana predškolske i školske dobi, angažman aranžera, dizajnera, grafičara, agencije za PR i provedbu projekta i manifestacije te gostiju iz prijateljskih udruženja i institucija. Pretežiti cilj i tendencija je da ovi sajmovi s vremenom postanu ključne manifestacije grada, s namjerom poticanja gospodarskog, poduzetničkog, proizvodnog, kulturnog i zabavnog života Jastrebarskog i šireg okruženja.

 • Aktivno sudjelovanje Udruženja u društvenim, kulturnim i sportskim događanjima Grada

 

Suradnja sa Obrtničkom komorom Zagreb i Obrtničkim učilištem:

 • provođenje programa osposobljavanja, usavršavanja, edukacija i informatičkog obrazovanja za jaskanske obrtnike i njihove djelatnike
 • priprema i predavanja za polaganje majstorskih ispita u prostoru jaskanskog Udruženja       obrtnika, kao prvo Udruženje u našoj županiji, a zahvaljujući tome, šezdesetak kandidata je

uspješno položilo majstorske ispite

 

Suradnja sa prijateljskim Udruženjima obrtnika:

 • organiziranje radnih sastanaka i druženja Udruženja s kojima se održavaju dugogodišnji poslovni i prijateljski odnosi – Karlovac, Rijeka, Osijek, Zagreb, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i dr.
 • razmjena iskustava i osvrt na aktualno stanje u obrtništvu, kao i produbljenje te nastavak uspješne suradnje među udruženjima
 • natjecanja i sportski susreti

 

Udruženje obrtnika Jastrebarsko radi na promociji obrta i obrtništva udruženja i županije poticanjem obrtnika i  nastupima na sajmovima i izložbama, te već duži niz godina podržava svoje članove  odlaskom na profesionalna usavršavanja, edukativne seminare i sajmove kako u zemlji, tako i inozemstvu, sufinanciranjem troškova.

Predlaže i promiče svoje članove u razna tijela i organizacije, a mnogi jaskanski obrtnici dobitnici su vrijednih nagrada i priznanja grada, županije i komore.

Udruženje je za svoj trud, rad i zalaganje na promidžbi obrtništva dobilo mnoge zahvalnice i priznanja, a najveće priznanje dobilo je 2011. godine nagradu „ZLATNI KRUG“ Obrtničke komore Zagreb s pisanim priznanjem dodijeljenu za ostvarene posebne rezultate u zaštiti i promicanju obrtništva, obrtničkog obrazovanja, organiziranja sajamskih priredbi, modnih revija i drugih aktivnosti.
Udruženje obrtnika Jastrebarsko u svakom pogledu nastoji pomoći svojim članovima i obrtništvu u cjelini koje u našem gradu ima dugu tradiciju i koje godinama doprinosi razvoju grada, te u svom dugogodišnjem postojanju ulaže maksimum napor na promicanju i zaštiti interesa svojih članova, a sveukupnim ostvarenim rezultatima doprinijelo je razvoju i unapređenju gospodarskog  razvitka Zagrebačke županije, pa i šire.

____________________________________________________________________________________________________

Na izvanrednoj Skupštini 26.03.2000. godine za predsjednika Udruženja obrtnika Jastrebarsko izabran je STJEPAN POPOVIĆ.
Na redovnoj Skupštini, 26.06.2000. godine za zamjenika predsjednika izabran je ŽELJKO PENIĆ, a za tajnika IVAN CIGLAR.

Mandatno razdoblje 2002.-2006.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA: STJEPAN POPOVIĆ
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: IVAN RADMANIĆ
TAJNIK UDRUŽENJA: DRAGO KOMAZEC

MANDATNO RAZDOBLJE 2006. – 2010.

Predsjednik Udruženja: STIPE BUČAR

Dopredsjednici Udruženja obrtnika Jastrebarsko:
1. Jasminka Beg
2. Drago Režek, pok. (nastavio Krešimir Dvorski)

MANDATNO RAZDOBLJE 2010. – 2014.

Predsjednik Udruženja: STIPE BUČAR.
Za dopredsjednike Udruženja imenovani su:
1.  ŽELJKO DRAGOVIĆ
2.  RANKO KORDIĆ.

MANDATNO RAZDOBLJE 2014. – 2018.

Predsjednik Udruženja: STIPE BUČAR.
Potpredsjednik: RANKO KORDIĆ

MANDATNO RAZDOBLJE 2018. – 2022.

Jednoglasnom odlukom skupštinara za predsjednika Udruženja obrtnika Jastrebarsko ponovno je izabran STIPE BUČAR, za potpredsjednika RANKO KORDIĆ.

Skupština Udruženja obrtnika Jastrebarsko koja broji 19 članova, a za mandatno razdoblje 2018. – 2022. imenovani su:

1.Dalija Markešić
2. Stjepan Puhar
3. Željko Sakoman
4. Josip Šebečić
5. Damir Gornik
6. Željko Golub
7. Mario Tončić
8. Goran Rački
9. Mario Koluder
10. Mijo Šinković (od 12.04.2019. – Višnja Matulin Juras)
11. Denis Krcivoj
12. Damir Pustaj
13. Ranko Kordić
14. Saša Krljan
15. Dražen Pavek
16. Mladen Celić
17. Branko Hlebetina
18. Sanja Ravenščak
19. Robert Braje

U Upravni odbor imenovani su:
1. Dalija Markešić
2. Goran Rački
3. Denis Krcivoj
4. Ranko Kordić
5. Sanja Ravenščak
6. Mladen Celić
7. Robert Braje

Nadzorni odbor imenovao je tri člana:
1. Stjepan Slemenšek – predsjednik
2. Daniel Kišan – zamjenik predsjednika
3. Nadica Golojuh – član

Skupština Udruženja jednoglasno je predložila predsjednika Stipu Bučara za predstavnika u Skupštinu Obrtničke komore Zagreb te Skupštinu Hrvatske obrtničke komore.

 

MANDATNO RAZDOBLJE 2022. – 2026.

Jednoglasnom odlukom članova Skupštine 13.9.2022. godine za predsjednika Udruženja obrtnika Jastrebarsko izabran je SAŠA KRLJAN, vlasnik ugostiteljskog obrta KRAJS iz Jastrebarskog.

Na dužnost potpredsjednika ponovno je izabran MLADEN CELIĆ.

Skupština Udruženja obrtnika Jastrebarsko broji 19 članova, to su:
1. Dalija Markešić
2. Dražen Žuti
3. Željko Sakoman
4. Josip Šebečić
5. Damir Gornik
6. Željko Golub
7. Mario Tončić
8. Goran Rački
9. Mario Koluder
10. Vlado Matulin
11. Denis Krcivoj
12. Damir Pustaj
13. Saša Krljan (od 12.10.2022. – MARIJA IVANUŠEVIĆ)
14. Ella Cipovec
15. Ivan Radmanić
16. Mladen Celić
17. Branimir Hlebetina
18. Ana Falica
19. Robert Braje

 

U Upravni odbor imenovani su:
1. DALIJA MAREKŠIĆ
2. GORAN RAČKI
3. DENIS KRCIVOJ
4. SAŠA KRLJAN ( od 12.10.2022. – ELLA CIPOVEC)
5. ANA FALICA
6. MLADEN CELIĆ
7. ROBERT BRAJE

 

Nadzorni odbor:
1. NADICA GOLOJUH – predsjednik
2. STJEPAN SLEMENŠEK – zamjenik predsjednika
3. DANIEL KIŠAN - član

 

Skupština Udruženja jednoglasno je predložila predsjednika Sašu Krljana za predstavnika u Skupštinu Obrtničke komore Zagreb te Skupštinu Hrvatske obrtničke komore.

Na prijedlog Stjepana Puhara, jednoglasnom odlukom članova Skupštine Stipe Bučar izabran je za doživotnog počasnog predsjednika Udruženja obrtnika Jastrebarsko.